Hvorfor overspisning?

De fleste mennesker overspiser ind imellem. En overspisning betyder nemlig at spise mere, end kroppen egentlig har brug for.  Det kan fx være til højtider, fødselsdage, eller hvis din livret står foran dig.

Forskellen på at overspise engang imellem og decideret lide af tvangsoverspisninger eller BED (Binge’s Eating Disorder) er bl.a. mængden af mad, der indtages, samt hyppigheden af overspisningsepisoderne.

 

Hvad udløser en overspisningsepisode
Der kan være mange grunde til gentagne overspisninger, men episoderne udløses ofte at negative tanker og følelser. Det kan fx være frustration, tristhed, ensomhed, kedsomhed, ængstelse, usikkerhed og vrede.

Også oplevelsen af at blive afvist af andre, føle sig udenfor eller blive mobbet, er hyppige årsager, som især rammer ind i dit – i forvejen – dårlige selvværd.

For nogle udløses overspisningsepisoderne som et resultat af egne rigide regler og restriktioner om, hvad og hvor meget, man må spise, samt urealistiske forventninger til sig selv, som ikke kan indfries.

Sommetider er synet eller duften af mad nok til at starte en overspisningsepisode.

 

Hvad karakteriserer en overspisningsepisode
Mængden af mad er ofte meget stor, også selvom man ikke føler sult. Det kan være meget forskelligt, hvilke madvarer, der indtages, – hver enkelt person har sine “cravings”.

Tempoet, hvormed maden indtages er tit hurtigere end ved et normalt måltid. Konsekvensen er et efterfølgende ubehag af overmæthed.

Tidspunktet kan variere. Nogle småspiser næsten hele tiden, mens andre gør det primært om natten. For nogle opstår overspisningerne spontant, mens andre planlægger. Mange vælger tidspunkter, hvor de er helt alene og ved, de ikke bliver forstyrret eller “opdaget”.

 

Når du er tvangsoverspiser
Inden selve overspisningen er du ofte rastløs og urolig.  I takt med at ubehaget stiger, øges fokuseringen på mad og det er svært at tænke på noget som helst andet.

Den indre diskussion starter, for samtidig med at lysten og trangen til at spise stiger, trænger fornuften sig på. Det er dumt at give efter, fordi man jo i forvejen (ofte) vejer for meget.

Når du er tvangsoverspiser, oplever du, at trangen oftest vinder over fornuften, da de negative tanker og følelser, samt tomhedsfornemmelsen forsvinder, når maden kommer ind. Du slapper af og føler velvære og fokus forsvinder for en stund fra de følelsesmæssige underernærede behov som kærlighed, accept, omsorg og tryghed.

 

Spisningens bagside
Meget ofte erstattes velbehaget efter en overspisningsepisode af selvbebrejdelse, skyld og skam og en stærk utilfredshed med dig selv. Du føler dig afmægtig, nærmest afhængig. Udtryk som madmisbruger er almindeligt brugt og associerer til hungeren efter et fix og den efterfølgende afslappethed.

Sandsynligvis medfører overspisningerne yderligere kilo til kropsvægten – alt sammen noget, der er med til at vedligeholde det lave selvværd.

Skruen uden ende

 

Hvorfor fortsætter madmisbruget
Når du oplever gentagne episoder med overspisning, er det starten på en negativ cirkel. Du spiser for at få det bedre, men det har lige præcis den modsatte virkning. Du får det dårlige og for at få det bedre, spiser du, får det lidt værre og så ruller lavinen…

Heldigvis er det muligt at få hjælp.