Hvorfor coaching?

Der er mange grunde til at opsøge en coach. Måske kommer du for, at…

  • opdage og udvikle nye sider af dig selv
  • få styr på en relation, som volder dig problemer
  • gennemskue et handlemønster, du vil forstå eller ændre
  • blive afklaret i et tvivlsspørgsmål
  • styrke din dømmekraft i forskellige situationer
  • oparbejde mod til ny en handling
  • etc.

Men tag ikke fejl…
Du bliver ikke fixet, når du kommer.
For coachen har ikke svarene på dine spørgsmål.

Til gengæld har vi spørgsmålene, som hjælper dig til at nå en dybere indsigt.
Svarene har du selv, men de kan være godt gemt. Gemt væk under vaner, fastlåste reaktionsmønstre, overbevisninger, der hæmmer dig, skræmmende tanker og skrækscenarier.