Hvad er TFT/EFT?

TFT er en forkortelse af TankeFeltTerapi og EFT af Emotionel FrihedsTeknik.

TFT og EFT kombinerer Østens viden om kroppens energibaner med traditionel psykologisk samtaleterapi.

Kroppens energibaner, også kendt som meridianbaner, kendes især fra akupunkturen, hvor energier aktiveres og afbalanceres vha. nåle.

 

I TFT stimuleres kroppens energibaner med en let banken forskellige steder på kroppen, også kaldt tapping.

EFT er en pendant til TFT, som arbejder ud fra samme grundprincip om kroppens energibaner. Teknikken i EFT er også en “banke-teknik”, der kombineres med affirmationer, som relaterer sig til den specifikke problematik, du som klient, arbejder med.

Resultatet er en effektiv behandling, der fjerner både psykisk og fysisk ubehag.

 

Tankefeltterapi er udviklet, af den amerikanske psykolog Dr. Roger Callahan i 1980 og senere hen i 1993 udviklede hans mest succesrige elev Gary Graig, en version af teknikken og kaldte den Emotionel Frihedseteknik.

 

De punkter på kroppen, som bearbejdes under TFT og EFT er følgende: